Λίπανση κηπευτικών

Αγγουριά
Για έναν κήπο 10 τ.μ. προτείνεται η εφαρμογή 180-220 γραμ. αζώτου, 260-300 γραμ. καλίου και 130-150 γραμ. φωσφόρου. Αν το έδαφος είναι φτωχό σε μαγνήσιο, προσθέτουμε 50-100 γραμ. μαγνήσιο με τη μορφή του θειικού μαγνησίου. Με τη βασική λίπανση χορηγείται κοπριά, όλη η ποσότητα του φωσφόρου και τα 2/3 της ποσότητας του καλίου. Η υπόλοιπη ποσότητα του αζώτου και του καλίου δίνονται μετά από 20-25 μέρες με την άρδευση.

Αγγινάρα

Η βασική λίπανση της αγκινάρας γίνεται το φθινόπωρο και περιλαμβάνει χωνεμένη κοπριά, 500-600 γραμ. λιπάσματος 0-48-0 / 10 τ.μ. και 200-300 γραμ. θειικού καλίου/10 τ.μ. Άζωτο προσθέτουμε την άνοιξη, με τη μορφή της θειικής αμμωνίας.

Καρπούζι

Συνίσταται η χορήγηση κοπριάς και 500-1000 γραμ. λιπάσματος 8-8-8 ή 15-15-15 για έναν κήπο 10 τ.μ.
Η κοπριά χορηγείται το φθινόπωρο και το λίπασμα κατά μήκος της γραμμής που τα έχουμε φυτέψει ή γύρω από το φυτό σε διάμετρο 0,60-1,50 μέτρα.
Μια άλλη λίπανση που προτείνεται για το καρπούζι είναι: κοπριά, 100 γραμ. φωσφόρου και 100 γραμ. καλίου /10 τ.μ. Όταν ξεκινά η καρπόδεση, μέσω της άρδευσης, δίνεται η εξής επιφανειακή λίπανση: 80-100 γραμ. αζώτου, 40 γραμ. φωσφόρου, 100 γραμ. καλίου/10 τ.μ.
Άλλη ενδεικτική λίπανση για το καρπούζι: ουρία (46-0-0): 180 γραμ., θειικό κάλιο (0-0-50): 500 γραμ., απλό υπερφωσφορικό (0-20-0): 800 γραμ., θειικό μαγνήσιο: 500 γραμ. Όλες οι παραπάνω ποσότητες είναι για έκταση 10 τ.μ.

Κολοκύθι

Αρχικά προτείνεται η χορήγηση κοπριάς ή λιπασμάτων π.χ. 15-15-15 ή 8-8-8 σε ποσότητα 1-2 κιλά/10 τ.μ.
Το λίπασμα δίνεται 30-40 ημέρες πριν τη φύτευση και ενσωματώνεται στο έδαφος.
Για τη λίπανση απαιτούνται 120-160 γραμ. αζώτου, 60-80 γραμ. φωσφόρου και 100-120 γραμ. καλίου/10 τ.μ. Για αρχή, εκτός από τη κοπριά προσθέτουμε όλη τη ποσότητα του φωσφόρου, του καλίου και 40-60 γραμ. αζώτου. Η υπόλοιπη ποσότητα του αζώτου δίνεται σε 2-3 δόσεις, ξεκινώντας από την άνθηση.

Κουκιά

Πριν σπείρουμε εφαρμόζουμε 200-300 γραμ. υπερφωσφορικό απλό, 150-250 γραμ. θειικό κάλιο και 50-100 γραμ. θειική αμμωνία ή νιτρικό ασβέστιο(επιφανειακά). Όλες οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε 10 τ.μ.

Κουνουπίδι

Ιδιαίτερα απαιτητικό σε νερό αλλά και σε θρεπτικά συστατικά. Πριν τη φύτευση χορηγούμε 400-600 γραμ. θειική αμμωνία, 300-400 γραμ. υπερφωσφορικό και 400-500 γραμ. θειικό κάλιο. Στη διάρκεια της βλάστησης, το κουνουπίδι έχει απαιτήσεις σε άζωτο και για αυτό χορηγούνται 100-200 γραμ. αζωτούχων λιπασμάτων είτε στη γραμμή φύτευσης είτε με το πότισμα.
Η πρώτη επιφανειακή λίπανση δίνεται την 3η ή 4η εβδομάδα μετά τη φύτευση ενώ η δεύτερη επιφανειακή δίνεται τη περίοδο που ανθίζουν οι κεφαλές. Όταν έχουμε έλλειψη μολυβδαίνιου, η κεφαλή δεν δημιουργείται καθόλου. Να έχετε υπόψη ότι οι κεφαλές δεν αντέχουν στον ήλιο καθόλου και για αυτό σκεπάζονται με τα φύλλα του φυτού.

Κρεμμύδι

Λίπανση για παραγωγή κοκκαριού: Σε έκταση 10 τ.μ. 60 γραμ. αζώτου, 100 γραμ. φωσφόρου, 100 γραμ. καλίου. Η μισή δόση αζώτου και ολόκληρη η δόση των φωσφόρου και καλίου δίνονται κατά τη προετοιμασία του κήπου μας. Το υπόλοιπο άζωτο προστίθεται επιφανειακά 3-4 εβδομάδες μετά το φύτρωμα.
Λίπανση για παραγωγή χλωρών κρεμμυδιών: Στον κήπο μας εφαρμόζουμε 150-200 γραμ. αζώτου, 100-150 γραμ. φωσφόρου και 250-300 γραμ. καλίου. Το 25% της ποσότητας του αζώτου, το 60% της ποσότητας του φωσφόρου και το 50% του καλίου δίνονται κατά τη προετοιμασία του κήπου.
Το υπόλοιπο του αζώτου, δίνεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη όταν έχουμε τα πρώτα μικρά φύλλα, η δεύτερη όταν τα φύλλα είναι μεγάλα και η τρίτη 45 μέρες μετά τη δεύτερη δόση. Η υπολειπόμενη ποσότητα του φωσφόρου δίνεται όταν τα φύλλα είναι μεγάλα και τέλος το 50% του καλίου που υπολείπεται χορηγείται σε δύο δόσεις, η μια όταν τα φύλλα είναι μεγάλα και η δεύτερη μετά από 45 μέρες.
Λίπανση για να πάρουμε κρεμμύδι από κοκκάρι: Οι απαραίτητες δόσεις είναι: 120-150 γραμ. αζώτου, 80-100 γραμ. φωσφόρου και 180-200 γραμ. καλίου. Κατά τη προετοιμασία του χώματος προσθέτουμε τη μισή δόση του αζώτου και ολόκληρες οι ποσότητες των φωσφόρου και καλίου. Η υπόλοιπη δόση του αζώτου μοιράζεται σε τρεις φορές κατά την ανάπτυξη των κρεμμυδιών.
Λίπανση για παραγωγή κρεμμυδιών από σπόρο: Χρειαζόμαστε: 150-200 γραμ. αζώτου, 150-200 γραμ. φωσφόρου, 250-300 γραμ. καλίου και 20-40 γραμ. μαγνήσιο. Το 30% της ποσότητας του αζώτου, όλη η ποσότητα του φωσφόρου, το 60% της ποσότητας του καλίου και όλη η ποσότητα του μαγνησίου χορηγούνται κατά τη προετοιμασία. Το 70% του αζώτου προστίθεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη στο στάδιο 2-3 φύλλων, η δεύτερη μετά από ένα μήνα και η τρίτη στο μεγάλωμα των βολβών. Το υπόλοιπο καλίου δίνεται επίσης στο μεγάλωμα των βολβών.

Λάχανο

Είναι φυτό με μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, ιδιαίτερα στη φάση της πλήρους ανάπτυξης. Χρειάζεται οργανική και ανόργανη λίπανση, άζωτο, κάλιο και μέτρια απαίτηση σε φώσφορο, μαγνήσιο, θείο και ασβέστιο. Προσθήκη χωνεμένης κοπριάς περίπου 3-4 μήνες πριν τη φύτευση.
Μια ενδεικτική βασική λίπανση για πρώιμη καλλιέργεια σε κήπο 10 τ.μ. είναι: 400-500 γραμ. ασβεστούχος νιτρική αμμωνία (26-0-0), 500 γραμ. λιπάσματος 0-20-0 και 500-750 γραμ. θειικό καλιομαγνήσιο.
Για φθινοπωρινή καλλιέργεια: 1 κιλό από το λίπασμα 15-10-25 ή 20-5-10, ενισχυμένο με θειικό κάλιο ή με θειικό καλιομαγνήσιο.
Μια ενδεικτική επιφανειακή λίπανση: για πρώιμη καλλιέργεια γίνεται μια λίπανση με 30-60 γραμ. αζώτου(με νιτρική αμμωνία) την 6η εβδομάδα μετά τη φύτευση.
Για φθινοπωρινή καλλιέργεια γίνονται δύο επιφανειακές λιπάνσεις με 50-60 γραμ. αζώτου. Η πρώτη χορηγείται 5 εβδομάδες μετά τη φύτευση και η δεύτερη ένα μήνα μετά (με νιτρική αμμωνία ή ασβεστούχο νιτρική αμμωνία).

Μαρούλι

Για το μαρουλάκι στον κήπο μας: 100-120 γραμ. αζώτου, 50-60 γραμ. φωσφόρου και 200-280 γραμ. καλίου για 10 τ.μ. Όταν το χώμα μας έχει έλλειψη μαγνησίου, προσθέτουμε 15-20 γραμ. μαγνήσιο.
Για να αποφευχθεί η συσσώρευση ποσοτήτων νιτρικών αλάτων στα φύλλα, συνίσταται η αζωτούχος λίπανση να σταματά 15- 20 ημέρες πριν μαζέψουμε τα μαρουλάκια μας.
Το μαρούλι είναι ευαίσθητο στο χλώριο που μπορεί να περιέχει το νερό του ποτίσματος.

Μελιτζάνα

Έχει παρόμοιες απαιτήσεις με τη ντομάτα είναι όμως πιο ευαίσθητη στην έλλειψη μαγνησίου. Επομένως, θέλουμε: 150-180 γραμ. αζώτου, 100-150 γραμ. φωσφόρου, 180-250 γραμ. καλίου και 40-8- γραμ. μαγνησίου / 10 τ.μ.
Όπου υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη κοπριάς, είναι καλό αλλά να προστεθεί περίπου 3 μήνες νωρίτερα από τη φύτευση. Το άζωτο δίνεται με τη συγκομιδή σε 3-6 δόσεις με την άρδευση, ενώ ο φώσφορος και το μαγνήσιο δίνονται στο έδαφος με μια μικρή ποσότητα καλίου.


Μπιζέλι ή αρακάς

Σε έδαφος με μεγάλη περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο, το μπιζέλι υποφέρει από έλλειψη μαγγανίου. Ποτέ δεν λιπαίνουμε τα μπιζέλια με κοπριά παρά μόνο με κομπόστ, αν το χώμα είναι ελαφρύ και φτωχό. Με άζωτο λιπαίνουμε στη περίπτωση που το έδαφος είναι φτωχό σε άζωτο πριν τη σπορά ή επιφανειακά με θειική αμμωνία ή νιτρικό ασβέστιο σε ποσότητες 250 γραμ. και 350 γραμ. αντίστοιχα σε κήπο 10 τ.μ. Το κάλιο το προσθέτουμε με τη μορφή του θειικού καλιομαγνησίου ή θειικού καλίου σε ποσότητες 400 γραμ. και 150 γραμ. αντίστοιχα σε 10 τ.μ. Η μισή ποσότητα του καλίου δίνεται πριν τη σπορά ενώ η υπόλοιπη πριν την άνθηση.

Πατάτα

Στη περίπτωση της πατάτας οι δόσεις των λιπασμάτων εξαρτώνται από τη γονιμότητα, από το έδαφος, τη ποικιλία, τις κλιματικές συνθήκες. Η πατάτα απαιτεί πλούσια οργανική και ανόργανη λίπανση. Χορηγείται σίγουρα κοπριά. Όσον αφορά την ανόργανη λίπανση, συνιστάται αζωτούχος 150-200 γραμ./10 τ.μ. Η μισή δόση εφαρμόζεται με τη βασική λίπανση, ενώ η υπόλοιπη επιφανειακά κατά το σκάλισμα ή σε 3-4 εφαρμογές με την άρδευση. Ο φώσφορος ενσωματώνεται στο έδαφος σε ποσότητα 200-250 γραμ./10 τ.μ. αρκετό χρονικό διάστημα πριν σπείρουμε. Η πατάτα είναι "φίλος" του καλίου. Προσθέτουμε 300 γραμ./10 τ.μ. με τη μορφή του θειικού καλίου και όχι με τη μορφή του χλωριούχου καλίου (KCL). Σε ελαφρά εδάφη τα 2/3 της ποσότητας χορηγείται με τη βασική λίπανση και το 1/3 επιφανειακά μετά το φύτρωμα είτε με το σκάλισμα είτε με την άρδευση.
Γενικά, η χρήση 800-1000 γραμ. σύνθετου λιπάσματος τύπου 11-15-15 και επιφανειακή προσθήκη περίπου 100 γραμ. νιτρικής αμμωνίας, με το σκάλισμα, καλύπτει τις απαιτήσεις της πατάτας σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε κήπο 10 τ.μ.
Από τα υπόλοιπα ανόργανα στοιχεία, έλλειψη μαγνησίου στη πατάτα μπορεί να εμφανιστεί όταν δεν γίνεται προσθήκη κοπριάς. Το διορθώνουμε με 50-100 γραμ. θειικού μαγνησίου ή θειικού καλιομαγνησίου ή διαφυλλικά με χηλικές ενώσεις μαγνησίου.

Πιπεριά

Η λίπανση της πιπεριάς γίνεται ως εξής: 200-300 γραμ./10 τ.μ. άζωτο, όπου το 1/3 με τη βασική λίπανση και το υπόλοιπο επιφανειακά, 100-150 γραμ./10 τ.μ. φώσφορο, το 1/2 με τη βασική λίπανση και το υπόλοιπο με τις επιφανειακές. Όσον αφορά το κάλιο, 200-400 γραμ./10 τ.μ. , το 1/2 με τη βασική λίπανση και το υπόλοιπο επιφανειακά. Και τέλος, το μαγνήσιο: 50-80 γραμ./10 τ.μ. με τη βασική λίπανση.

Πεπόνι

Η βασική λίπανση γίνεται το φθινόπωρο όπου προστίθεται η κοπριά ή το κομπόστ, ο φώσφορος, το κάλιο και το μαγνήσιο ενώ το άζωτο δίνεται λίγο πριν τη σπορά ή τη φύτευση. Αν έχετε στον κήπο σας πεπόνι χωρίς άρδευση, η λίπανση είναι: κοπριά, 80-120 γραμ. άζωτο, 80-120 γραμ. φώσφορο, 120-200 γραμ. κάλιο και 60-90 γραμ. μαγνήσιο/10 τ.μ. Αν έχετε πεπόνι με άρδευση: κοπριά, 120-250 γραμ. άζωτο, 80-150 γραμ. φώσφορο, 150-250 γραμ. κάλιο και 80-120 γραμ. μαγνήσιο/10 τ.μ.
Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται είτε με τη βασική λίπανση είτε με επιφανειακή. Το άζωτο προστίθεται κατά 30% κατά τη φύτευση, κατά 35% με την άνθηση και το υπόλοιπο κατά την ανάπτυξη του φυτού. Ο φώσφορος δίνεται σε ποσοστό 80% μαζί με τη κοπριά και το υπόλοιπο στη διάρκεια της άνθησης, με τη μορφή φωσφορικής αμμωνίας με το πότισμα. Το κάλιο, σε ποσοστό 50-70% με τη βασική λίπανση και το υπόλοιπο μαζί με το άζωτο με τη μορφή νιτρικού καλίου. Το μαγνήσιο δίνεται ολόκληρο με τη βασική λίπανση.

Σκόρδο

Η λιπαντική αγωγή είναι ίδια με του κρεμμυδιού.

Σπανάκι

Η λίπανση στο σπανάκι προσανατολίζεται ως εξής: 60-100 γραμ. αζώτου, 50-80 γραμ. φωσφόρου και 100-140 γραμ. Καλίου/10 τ.μ.
Αν το έδαφος είναι μέσης περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά τότε έχουμε: 60 γραμ. αζώτου, 240 γραμ. φωσφόρου και 108-110 γραμ. καλίου /10 τ.μ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικτό λίπασμα τύπου 8-8-8 σε ποσότητα 2 κιλών/10 τ.μ. περίπου.

Σπαράγγι

Για τη λίπανση του σπαραγγιού συνίσταται: 100 γραμ. αζώτου/10 τ.μ. Ο χρόνος εφαρμογής της αζωτούχο λίπανσης δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα εφαρμόζουμε ολόκληρη τη ποσότητα του αζώτου αφού μαζέψουμε τα σπαράγγια μας. Στη συνέχεια: ο φώσφορος, στα πρώτα χρόνια, μια δόση 100 γραμ/10 τ.μ. έχει θετική επίδραση ενώ στη πορεία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 γραμ./10 τ.μ. Τέλος, σχετικά με το κάλιο, αρχικά χορηγούνται 150 γραμ./10 τ.μ., ενώ αργότερα η δόση μπορεί να φτάσει τα 350 γραμ.

Ντομάτα

Για τη λίπανση στη ντομάτα (επιτραπέζια): Ξεκινάμε με τη βασική λίπανση: λίπασμα 11-15-15 εφαρμόζουμε 1 κιλό/10 τ.μ. και θειικό μαγνήσιο 300 γραμ./10 τ.μ. Συνεχίζοντας με την επιφανειακή: νιτρική αμμωνία (34,5-0-0) σε 5 δόσεις από 100 γραμ. τη φορά/10 τ.μ., νιτρικό κάλι σε 5 δόσεις από 150 γραμ./10 τ.μ. και θειικό μαγνήσιο 300 γραμ./10 τ.μ.

Φασόλι

Για τη βασική λίπανση, το θειικό καλιομαγνήσιο είναι από τα πιο κατάλληλα λιπάσματα και απαραίτητα είναι και τα φωσφορικά. Μια ενδεικτική λίπανση είναι: 200-250 γραμ. λιπάσματος 16-20-0, 300-500 γραμ. λιπάσματος 0-20-0 και 300-500 γραμ. θειικό καλιομαγνήσιο σε κήπο 10 τ.μ. Αν φυτέψετε φασόλι εκεί που είχατε πριν ντομάτα ή πατάτα, τότε τις ποσότητες να τις μειώσετε λίγο. Τη βασική λίπανση την κάνουμε 15 ημέρες πριν τη φύτευση.
Οργανική λίπανση: Αν γίνει χρήσης κοπριάς, δεν χρειάζεται να λιπάνετε με άζωτο.
Επιφανειακή λίπανση: Κρίνεται απαραίτητη όταν έχουμε πρόβλημα ανάπτυξης στα ξερά φασολάκια. Στη περίπτωση αυτή λιπαίνουμε με νιτρική αμμωνία 100-150 γραμ./10 τ.μ. Ενώ όταν καλλιεργούμε πράσινα φασολάκια είναι απαραίτητη.

Σοφία Παπάζογλου για το www.kalliergo.gr
Τεχνολόγος Γεωπόνος Msc “Διαχείριση Περιβάλλοντος”